Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe

Effektiv lovgivning baseres på fakta, viden & erfaring

- ikke på myter & fordomme!

 

Opdateret 2015.08.18

Bull Image Gruppen

Oversigt

Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe arbejder for at forebygge farlige hunde i det danske samfund.

 

Derfor ønsker vi en effektiv hundelov, der rammer alle uansvarlige ejere og alle hunde, der udviser farlig adfærd - uanset race eller blanding. En lovgivning, der: 

 • Minimerer antallet af farlige hunde i Danmark.
 • Skaber tryghed.
 • Stiller alle hundeejere lige for loven.
 • Sikrer hundeejernes retssikkerhed.
 • Kan håndhæves.
 • Kan finansieres.

En sådan lovgivning opnås kun ved at basere den på et ærligt, faktuelt og praktisk grundlag.


Bull Image Gruppens fokus og arbejdsområde er ikke det racespecifikke. Det håndteres i den enkelte racegruppe i Dansk Terrier Klub under den ansvarshavende racerepræsentant.

 

Bull Image Gruppen samarbejder med andre klubber og foreninger om fælles tiltag til fremme af vores mål.

Materiale vedr. 5 punkts plan sendt til Fødevareminister, Dyrevelfærdsordførere m. fl.

maj 20013

Mål [ top ]

Midler [ top ]

 

Vores mål er markant at nedbringe antallet af farlige hunde i Danmark, bl.a. via:

En bedre og effektiv hundelov

 • Afskaffelse af raceforbud og særregler ved at erstatte dem med effektive tiltag.
 • Øget retssikkerhed for alle landets hundeejere.
 • Sikring af at alle hundeejere får lige ret for loven.

Ansvarlighed hos ejere og opdrættere

 • Øgede krav til hundeejere og opdrættere.
 • Forbud mod hundehandlere og uetisk store hundehold.

 

Vi bidrager realistiske og effektive forslag til opnåelse af vores mål.

Dokumentation

 • Alle forslag og indsatser baseres på troværdig og videnskabelig dokumentation.

Saglighed

 • Vi fastholder saglighed i alle dele af vores arbejde.

 

Nogle af de udsendte mapper med

5 punkts plan til evaluering af hundeloven

Christiansborg

10. maj 2013

Aflevering af 5 punkts plan

til medlemmer af Folketinget

 


[ forrige ] [ top ] [ næste ]

 

 

 

Home

Alle rettigheder forbeholdes Bull Image Gruppen og øvrige opretshavere af fotos, tekst m.m. Der må citeres fra websiden ved angivelse af bull-image-gruppen.dk som kilde samt dato for opdatering.

* Webmaster