Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe

Effektiv lovgivning baseres på fakta, viden & erfaring

- ikke på myter & fordomme!

 

Opdateret 2015.08.18

Evaluering af hundeloven 2013

Oversigt

Evalueringen af hundeloven er i fuld gang

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Karen Hækkerup, lancerede den 20. september 2013 et lov udkast til ændring af den eksisterende hundelov. Mark- og vejfredsloven revideres sideløbende, og områder herfra, der vedrører hunde, flyttes til lov om hunde.

 

Dansk Terrier Klub/Bull Image Gruppen er på høringslisten, og har afgivet høringssvar (høringsfrist 18. oktober 2013):

Materiale vedr. evaluering af hundeloven [ top ]

Herunder finder du links til relevante dokumenter i forbindelse med evaluering af hundeloven i 2013.
Følg L 92 & L 93 på ft.dk

L 92 Lov om hunde

L 93 Lov mark og vejfred

L 92 Lov om hunde [ top ]

L 93 Mark og vejfred [ top ]

Begge lovforslag offentliggøres på ft.dk den 5/12 og 1. behandles i folketinget den 12/12. De to lovforslag sambehandles. Dagsorden findes her.
L 92 Hundelov
Tidsplan (Pr. 13/4 2014)
 • 23.01.2014 1. behandling af L92 og L93 (sambehandles).
 • 06.02.2014 Deputationer
  Fair Dog
  Dansk Terrier Klub (BIG)
 • 07.02.2014 Frist for spørgsmål
 • 17.02.2014 Frist for svar
 • 19.02.2014 Politisk drøftelse
 • 21.02.2014 Frist for ændringsforslag
 • 25.02.2014 Frist for politiske bemærkninger (20/1)
 • 26.03.2014 Betænkning
 • 01.04.2014 2. behandling afbrudt/henvist til udvalg
 • 03.04.2014 Tillægsbetænkningsafgivelse planlagt
 • 09.04-2014 Deputation
  Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening
 • 13.05.2014 2. behandling
 • 20.05.2014 3. behandling
L 93 Mark og vejfreds lov

FLF Bilag 361/416 [ top ]

FLF Bilag 362 [ top ]

Høringsportal [ top ]

Efterfølgende 3 dokumenter er oprettet på ft.dk både som bilag 361 og bilag 416.

 

2013.09.20 Evaluering af hundelovens forbundsordning, fra fødevareministeren.

2013.09.20 Lovudkast - Forslag til lov om ændring af lov om hunde, fra fødevareministeren. 2013.09.13 Høringsportal: Høring om hundeloven (og mark-og vejfredsloven)

Relevant supplerende materiale

Relevant supplerende materiale

Relevant supplerende materiale

Høring om hundeloven [ top ]

Kontakt til Folketinget [ top ]

Diverse [ top ]

2013.09.12 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri inviterer til høring om hundeloven for at drøfte evalueringerne af loven og behovet for ændringer.

 

Høringen finder sted onsdag den 2. oktober 2013 kl. 10.00-13.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Materiale fra FLF udvalget høring om hundeloven den 2/10 2013 (FLF 2013-14 bilag 21).

På nedenstående links findes kontakt-information til diverse ordførere og medlemmer af udvalg, som det kan være relevant at skrive til i forbindelse med hundelovgivningen:

Dyrevelfærdsordførere

Forbrugerordførere
 


[ forrige ] [ top ] [ næste ]

 

 

 

Home

Alle rettigheder forbeholdes Bull Image Gruppen og øvrige opretshavere af fotos, tekst m.m. Der må citeres fra websiden ved angivelse af bull-image-gruppen.dk som kilde samt dato for opdatering.

* Webmaster